Musika
O le Atua o o Matou Tamā

43

O le Atua o o Matou Tamā

Malosi

1. O le Atua ‘o o matou tama;

O ia ua ta‘ita‘i ‘au uma,

O lalolagi mamalu i luga.

Matou te fa‘afetai i ou luma.

2. O lou alofa na ‘e aumaia ai,

Matou i lenei nu‘u e sa‘oloto ai.

Avea Oe ma o matou ‘olo tumau.

Ou ala e a matou fa‘avavau.

3. Ia e puipui mai ia i matou,

I taua ma ao mala faigata.

Lou ala moni ‘ia matou ola ai.

Tausi matou i lou agalelei.

Upu: Daniel C. Roberts, 1841–1907

Fati: Geroge W. Warren, 1828–1902

Salamo 33:12

Eteru 2:12