Musika
I se Fa‘atanoa o Vao

117

I se Fa‘atanoa o Vao

Migao

1. I se fa‘atanoa vao, e lē o se moega,

Sa tōfā ai le pepe pa‘ia o Iesū.

O fetū o le lagi sa susulu mai

O le fale o manu sa Ia tōfā ai.

2. Sa tagi mai o manu, ua ala o Ia;

Ae sa le tagi lava le pepe pa‘ia.

Oute alofa iā Iesū, ia e puipui mai.

Leoleo mai a‘u se‘i ou ala mai.

3. Iesū fa‘alatalata mai nei iā te a‘u;

Ia tumau lou alofa iā te a‘u e fa‘avavau.

Ia e fa‘amanuia mai i fanau uma,

Ma ‘ia saunia matou ia tatou toe mafuta.

Upu: Le iloa, e tusa o le 1883 Philadelphia

Fati: William J. Kirkpatrick, 1838–1921; fai I vaega e fa e Rosalee Elser, f. 1925.

Pule taofia © 1980 Rosalee Elser. Fa‘aaoga I le fa‘atagaga. E mafai ona fai kopi mo se taimi e tasi e fa‘aaoga ai mo ni mea fa‘alelotu ma fa‘aleaiga ae lē fa‘apisinisi.

Luka 2:7

Luka 18:15–17