Musika
Ou te Tu ma Ofo

107

Ou te Tu ma Ofo

Manatunatu

1. Ou te tu ma ofo i le alofa o Iesū,

Ma lē iloa le ala ua alofa ai ia te a‘u.

Ou te tete i lona fa‘alava‘au mo a‘u,

O sē agasala, na maliu ma tigā ai.

[Chorus]

E! Ma‘eu le alofa ma lona maliu tigā mo a‘u nei.

E! Ma‘eu lava; ma‘eu na‘uā.

2. Ou te ofo i lona afio mai i lugā,

E lavea‘i a‘u sē ua fa‘alogogatā;

Ma ua alofa I sē ua pei o a‘u nei.

Ua lava Ia na te fa‘aola ma fa‘apa‘ia.

[Chorus]

E! Ma‘eu le alofa ma lona maliu tigā mo a‘u nei.

E! Ma‘eu lava; ma‘eu na‘uā.

3. Lou toto sa totogi ai o la‘u sala,

Le galo ia a‘u se alofa ua fa‘apēnā.

Leai, ou te vi‘ia pea o lona alofa,

Se‘ia ifo ai a‘u nei i ona luma.

[Chorus]

E! Ma‘eu le alofa ma lona maliu tigā mo a‘u nei.

E! Ma‘eu lava; ma‘eu na‘uā.

Upu ma le Fati: Charles H. Gabriel, 1856–1932

Mosaea 3:5–8

Ioane 15:13