Musika
Savali i Luma, le ‘Autau Kerisiano

153

Savali i Luma, le ‘Autau Kerisiano

Toa

1. Autau a Keriso, Ia tau le taua.

Ma lona Satauro i ō tatou luma.

O Iesū o le Matai, e ta‘ita‘i mai.

Ia tau pea ma va‘ai, i lana tagāvai!

[Chorus]

Autau a Keriso ia tau le taua,

Ma lona satauro i ō tatou luma.

2. Pe ‘a tau malosi, fili e tulia

‘Autau a Keriso, Tau ia manuia.

Seoli lūlūina; i tatou ‘alaga;

Uso e si‘i a‘e, Leo i vi‘iga.

[Chorus]

Autau a Keriso ia tau le taua,

Ma lona satauro i ō tatou luma.

3. Pei se autau tele, Le Ekalesia.

Ui tatou i ala, O le Au Pa‘ia.

Ua tino tasi, I tatou uma.

Tasi i mata‘upu, ma Fa‘amoemoega.

[Chorus]

Autau a Keriso ia tau le taua,

Ma lona satauro i ō tatou luma.

4. O outou tagata, Tatou ‘au ma ō

Pese le vi‘iga, o le manumālō.

O mamalu uma, ‘ave iā Iesū.

Lea na pese ai tagata, ma ‘au agelu

[Chorus]

Autau a Keriso ia tau le taua,

Ma lona satauro i ō tatou luma.

Upu: Sabine Baring-Gould, 1834–1924

Fati: Authur S. Sullivan, 1842–1900

Teuteronome 31:6

2 Timoteo 2:3