Musika
Ua Pupula Mai le Lagi

173

Ua Pupula Mai le Lagi

Fiafia

1. Ua pupula mai le lagi i le Aso Sa lelei,

Ma ‘ua fiafia uma ona o le aso nei;

Ia tatalo tatou uma, iā Ieova i lugā,

Ma tatou sauni atu; o lenei Aoga Sa.

[Chorus]

Ia ō mai; ia ō mai; O mai i le Aoga Sa;

‘Aua tou te fa‘atuai; vave mai i le Aoga Sa.

2. Ua tatou potopoto i lenei Aoga Sa,

E sa‘ili ta‘i to‘atasi mea uma e aogā.

Ia finafinau pea; manuia e maua ai,

E lē lafoa‘iina pe a tatou taumafai.

[Chorus]

Ia ō mai; ia ō mai; O mai i le Aoga Sa;

‘Aua tou te fa‘atuai; vave mai i le Aoga Sa.

3. Savavali pea i luma; ia avea ma ē aogā;

Ua ta‘ita‘i pea le Ali‘i o i lugā.

Ia malolosi uma, ma ia i‘u fa‘alelei;

E ui ina tauemua, e mālō tatou nei.

[Chorus]

Ia ō mai; ia ō mai; O mai i le Aoga Sa;

‘Aua tou te fa‘atuai; vave mai i le Aoga Sa.

Upu ma le Fati: Robert B. Baird, 1855–1916

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:9–11, 23

Isaia 58:13–14