Musika
Ua Fa‘atauva‘a Lo‘u Sulu Nei

189

Ua Fa‘atauva‘a Lo‘u Sulu Nei

Fiafia

1. Ua fa‘atauva‘a lo‘u sulu nei, A e ui lava i lea,

Ua fia fa‘amumū ai pea nei, Ia malamalama pea.

[Chorus]

Mu pea, mu pea, ia iloa ai le ala;

Mu pea, mu pea, se‘ia sau le ao.

2. E le mafai ona nanā O lo‘u sulu nei,

Ua foa‘iina ia te a‘u, O mea ‘e lelei.

[Chorus]

Mu pea, mu pea, ia iloa ai le ala;

Mu pea, mu pea, se‘ia sau le ao.

3. Lo‘u sulu e, ia mu mai pea, I lo‘u nei mafaufau ;

Ma ta‘ita‘i ia te a‘u, Ia ou ola fa‘avavau.

[Chorus]

Mu pea, mu pea, ia iloa ai le ala;

Mu pea, mu pea, se‘ia sau le ao.

Upu ma le Fati: Joseph Ballantyne, 1868–1944

Mataio 5:16

3 Nifae 15:12