Musika
I Luga o Mauga

4

I Luga o Mauga

Ta‘utinoga

1. I luga o mauga, Tu ai o le fu‘a.

Nu‘u e ma malō uma, ia silasila

I Tesareta nei, Nu‘u filemu lelei.

Le mauga o Siona ua tu ai.

2. O le Atua lava, Na ia folafola.

Le fu‘a o mea moni, e faatu i Siona

O lona malama, O se mea mata‘inā.

I aso e gata ai, e nu‘u uma.

3. E fa‘atu i‘ina, O lona maota,

I nu‘u mamao, e fa‘apea mai tagata.

Tatou o atu ia, Auauna iā te Ia,

Ma usita‘i i ana afioga.

4. Tatou te iloa ai, Tulafono ua fai,

Le lalolagi ma mea moni e pulea ai.

Tatou te ola ai, E fa‘avavau,

Fa‘atasi ma ē ua maliliu.

Upu: Joel H. Johnson, 1802–1882

Fati: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Isaia 2:2–3

Isaia 5:26