Musika
Siona e le Nu‘u Lelei

22

Siona e le Nu‘u Lelei

Ma le agaga

1. Siona e le nu‘u lelei, sauni ia oe.

O le a toe afio mai o lo oe Tupu fou.

E o‘o atu o outou Ma lenei tala ia latou.

I lalo nei ia toe lelei e fai ma molimau;

E fetaia‘i ma Iesu ma ola ai fa‘avavau.

2. O e ‘a ‘ave le fe‘au ia fa‘avave nei.

Tala‘i nei le molimau, ia so‘o fa‘alelei.

Ia ta‘u atu ‘e outou E o‘o mai le Tupu fou,

Atoa ma le ‘Au Pa‘ia o lo‘o i luga;

Oe ‘e ita pea mai ‘e maua faigata.

3. E pogisa fo‘i o le Ia i aso lata mai.

A‘o fetu e pa‘u‘u ‘e matata‘u ai.

A e pese pea e tumau; E fiafia fa‘avavau;

E liua le masina pe ‘a afio mai Iesu;

E nofotupu ma i latou o lona nu‘u.

Upu: Edward Patridge, 1793–1840

Fati: Lewis D. Edwards, 1858–1921

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 82:14

Moses 7:62–65