Musika
Vaivai ‘Ea Fanau a Siona?

159

Vaivai ‘Ea Fanau a Siona?

Ma le malosi

1. Vaivai ‘ea fanau a Siona, E puipui mea tonu nei?

A malosi mai le fili, Tou te sola ese ea? Leai!

[Chorus]

Ia tutumau i fa‘atuatuaga,

Na pele i matua maē na fasia,

I poloa‘i, a le Ali‘i.

Tumau pea ma fa‘amaoni.

2. Fili taumafai e lepeti, Galuega a le Atua.

Fanau o feagaiga pe tou te, Tu‘u le ai u‘amea? Leai!

[Chorus]

Ia tutumau i fa‘atuatuaga,

Na pele i matua ma ē na fasia,

I poloa‘i, a le Ali‘i.

Tumau pea ma fa‘amaoni.

3. Galue o tatou olataga, mea moni tumau ai.

Mataala, galulue, malosi tele e mafai. Ioe!

[Chorus]

Ia tutumau i fa‘atuatuaga,

Na pele i matua ma ē na fasia,

I poloa‘i, a le Ali‘i.

Tumau pea ma fa‘amaoni.

4. Ia tatou agava‘a, mo le mālō o le Ali‘i.

Ma latou na fa‘amaoni, I ana upu fetalai. Ioe!

[Chorus]

Ia tutumau i fa‘atuatuaga,

Na pele i matua ma ē na fasia,

I poloa‘i, a le Ali‘i.

Tumau pea ma fa‘amaoni.

Upu ma le Fati: Evan Stephens, 1854–1930

1 Timoteo 4:12

Alema 53:18–21