Musika
A Tatou Fetagofi i Nei Fa‘atusa

98

A Tatou Fetagofi i Nei Fa‘atusa

Naunauta‘i

1. Areto, vai, a inu ma ‘ai, I le suafa o le Matai,

Ia manatua ma, mautinoa, Loto ma lima ia mamā.

2. Mo tatou na maligi ai, Le toto o Iesu, le Matai

Matafi ai le malaia, Manū e fano ai tagata.

3. Iesu, Keriso na maliu, E tali le sala lē liliu.

Ina ia tatou le tumau, I le oti ma le tu‘ugamau.

4. Na toetu mai i le tu‘ugamau, Ma tatou ola ai fa‘avavau,

Mai i le oti ma le tīgā, Ma nofo tupu ai ma Ia.

Upu: John Nicholson, 1839–1909

Fati: Alexander Schreiner, 1901–1987. © 1948 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 20:40

Alema 5:19, 21