Musika
Fa‘amoemoe o Isaraelu

161

Fa‘amoemoe o Isaraelu

Malosi

1. Fa‘amoemoe, o Isaraelu; Fanau o aso valo‘ia.

Va‘ai, ua fai mai le ta‘ita‘i; ua tau o le taua nei.

[Chorus]

Fa‘amoemoe o Isaraelu, tu ma pelu o mea tonu

Ia tatalo ma mālō, i fili uma i le asō.

2. Ua to‘atele mai le fili; Ua ‘auai i mea sesē.

Fa‘amoemoe o Isaraelu, tau le taua ia mālō ai.

[Chorus]

Fa‘amoemoe o Isaraelu, tu ma pelu o mea tonu

Ia tatalo ma mālō, i fili uma i le asō.

3. Ia tatou tau mo Siona; Ave‘ese mea sesē.

Fili uma e to‘ilalo; O le manumalo lenā.

[Chorus]

Fa‘amoemoe o Isaraelu, tu ma pelu o mea tonu

Ia tatalo ma mālō, i fili uma i le asō.

4. Ua lata i‘u o le taua; Fili uma ua pala‘ai.

Fanau a Siona finau pea; paleali‘i o lou taui lea.

[Chorus]

Fa‘amoemoe o Isaraelu, tu ma pelu o mea tonu

Ia tatalo ma mālō, i fili uma i le asō.

Upu: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Fati: William Clayson, 1840–1888

Efeso 6:10–18

2 Nifae 28:7–8, 20–28