Musika
Ia Fiafia Pea

35

Ia Fiafia Pea

Fiafia

1. Ia fiafia pea pe‘a maua mea tiga.

Onosa‘i pe a o‘o i lou loto faigata.

Ia ‘u‘u mau manuia ua tu‘u mai luga.

Ia ‘e fiafia pea, e toe oso mai le la.

2. Ia fiafia pea pe‘a agi le afa.

Ia ‘e iloa tino ‘e matafi ma mama.

‘Aua ne‘i fefe fua ma fa‘anoanoa ai.

O le ‘a lelei mea uma, e toe oso mai le la.

3. Ia fiafia pea i le vasa sousou.

O mea fa‘atiga atoa e fia o‘o ia tatou.

Fa‘asaga tau i ai ma ‘ia manumalo ai.

Manatua pea lava o le la ‘e oso mai.

Upu: Albert J. Davis, f. 1866

Fati: George F. Root, 1820–1895

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 78:18

Ioane 16:3