Musika
Faitau Ou Manuia

151

Faitau Ou Manuia

Fiafia

1. Pe ‘a mafatia oe i mea tigā;

Pe ‘a e manatu ua lē toe aogā.

Faitau ou manuia ua maua mai.

E te ofo tele i mea ua Ia fai

[Chorus]

Faitau ia o ou manuia.

Faitau manuia mai lugā.

Faitau ia o ou manuia.

Faitau ou manuia tele mai lugā.

2. Po ua mafatia oe i faigatā;

Ua mamafa ‘ea o lau avega.

Faitau ou manuia ‘aua le vaivai;

Pesepese pea ma le fa‘afetai

[Chorus]

Faitau ia o ou manuia.

Faitau manuia mai lugā.

Faitau ia o ou manuia.

Faitau ou manuia tele mai lugā.

3. Pe ‘a ‘e va‘ai i ‘oa a tagata,

Mafaufau i ‘oa mai le Fa‘aola.

Faitau ou manuia lē fa‘atauina,

Ma ōu taui ma aiga i lugā.

[Chorus]

Faitau ia o ou manuia.

Faitau manuia mai lugā.

Faitau ia o ou manuia.

Faitau ou manuia tele mai lugā.

4. I mea tigā uma e te o‘o i ai,

O le Atua e pule ‘aua le fa‘avaivai.

E puipui mai o agelu mai lugā,

Se‘ia i‘u lava o lau malaga.

[Chorus]

Faitau ia o ou manuia.

Faitau manuia mai lugā.

Faitau ia o ou manuia.

Faitau ou manuia tele mai lugā.

Upu: Johnson Oatman, Jr., 1856–1922

Fati: Edwin O. Excell, 1851–1921

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 78:17–19

Alema 34:38