Musika
Fa‘afofoga Mai le Tamā

106

Fa‘afofoga Mai le Tamā

Fa‘atauanau

1. Fa‘afofoga mai le Tamā, I lenei aso pa‘ia.

A‘o matou vagaia, Le fa‘atusa o le Fa‘aola.

2. A fetagofi ma a‘ai, Le areto ua tofi mai.

Ia e fa‘amagalo mai, I o matou nei vaivai.

3. A matou inu i le vai; Lou Agaga mafuta mai.

Ia e fa‘amanuia mai, I lo matou nei taumafai.

Upu: Annie Pinnock Malin, 1863–1935

Fati: Louis M. Gottschalk, 1829–1869; sui e Edwin P. Parker, 1836–1925

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:9–12

2 Nifae 10:24–25