Musika
E Ui i Faigata

63

E Ui i Faigata

Fiafia

1. E ui i ala faigata,

Finafinau le au pa‘ia,

Ua lata ona o‘o mai,

Le moni o le toetutu;

Le moni o le toetutu.

2. E ui i puapuaga,

Ua le toe umi tausaga,

E toe afio mai ai Iesu,

Si‘omia i au mamalu;

Si‘omia i au mamalu.

3. Fa‘aea nei o outou ao;

Vi‘ia le Atua, ia le tu‘ua;

E ui ina tele faigata,

Saunoa Iesu “Ua na‘o a‘u,

Tou te maua ai le filemu.”

4. Pe to‘esea tatou aia.

Ma sauaina e tagata.

Folafolaga a Ieova.

E le mafai na taofia.

E le mafai na taofia.

5. Vave lenei galuega

E alu pea i luma.

Le malo o aso e gata ai.

Le ma‘a na tofia mai.

Le lalolagi e tumu ai.

6. Mea a le fili e le aoga.

Upu a au perofeta.

E tumau pea pei o le Atua.

Le to‘esea e tagata.

Le to‘esea e tagata.

7. Lona suafa ia vi‘ia

Le ua auina mai pa‘ia

E aumai ma le alofa

Le olataga i tagata

Le olataga i tagata.

Upu: Eliza R. Snow, 1804–1887

Fati: George Careless, 1839–1932

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 58:2–4

Ioane 16:33