Musika
Po o le ā le Fa‘aaliga?

7

Po o le ā le Fa‘aaliga?

Toa

1. Po o le ā le fa‘aaliga?

O le agelu na lele mai.

Pe na aumai e ia se mea?

O le tala e ola ai.

Ua fia folafola,

I le lalolagi nei,

I tagata uma lava,

Ia latou amio le lei.

2. Pe na lua‘i o‘o mai ea?

Na mua‘i tala‘i mai.

A e o le a ea lenei tala?

O lenei ua toe au mai.

Sa tala‘i fo‘i e Paulo,

E Peteru ma Iesu.

Ua tatou tala‘iina,

Ia maua ai le filemū.

3. Pe sa ifea lenā tala?

Pe sa i ai pea i lalo nei?

E leai lava sa avea,

Ma ua toe aumaia nei.

A‘o ē le‘i fa‘alogo,

Pe na i‘u i se a?

Sa tala‘i i ai le Ali‘i,

Ina ia latou mamā.

Upu: John S. Davis, 1813–1882

Fati: Evan Stephens, 1854–1930

Fa‘aaliga 14:6

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 138:28–34