Musika
Ia e Lotomaualalo

69

Ia e Lotomaualalo

To‘a

1. Ia e lotomaualalo, ona ta‘ita‘i lea,

O oe e le Atua, i ou vaivai uma.

Ia e loto maualalo, na fa‘amanuia lea,

O oe e le Atua, i lona alofa.

2. Ia e lotomaualalo, ona a‘oa‘o lea,

O oe e le Atua, e te ‘au‘auna fiafia.

Ia e lotomaualalo, ona ave lea o oe,

E le Atua alofa, i lona afio‘aga.

Upu ma le Fati: Grietje Terburg Rowley, 1927–2015 © 1985 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 112:10

Eteru 12:27