Musika
O le Sauniga Lelei o Lo‘o Fai

175

O le Sauniga Lelei o Lo‘o Fai

Olioli

1. O le sauniga lelei o lo‘o fai,

Ia usu le pese ma fa‘afetai.

Fai le tatalo ma fa‘amanū;

Ia su‘e le poto lelei tau Iesū.

[Chorus]

Fa‘afetai lava mo Aoga Sa.

O le agaga o lē o i lugā,

Na te mafuta i Aoga Sa.

Auā o sauniga pa‘ia na‘uā.

2. Ia e to‘aga i Aoga Sa;

Ia su‘e i tala ma upu aogā.

Fai ni fesili i mea tatau;

Tatala le tusi ma faitau le mau.

[Chorus]

Fa‘afetai lava mo Aoga Sa.

O le agaga o lē o i lugā,

Na te mafuta i Aoga Sa.

Auā o sauniga pa‘ia na‘uā.

3. Aua le fa‘atalanoa i ai;

Ae su‘e le poto ia ‘e maua mai.

O le manuia ua sili lenei;

Ia mālamalama le talalelei.

[Chorus]

Fa‘afetai lava mo Aoga Sa.

O le agaga o lē o i lugā,

Na te mafuta i Aoga Sa.

Auā o sauniga pa‘ia na‘uā.

Upu: William Willes, 1814–1890

Fati: James R. Murray, 1841–1905

Mosaea 18:23, 25

Roma 12:21