Musika
Lūlū Pea ia le Saito

55

Lūlū Pea ia le Saito

To‘ato‘a

1. Lulu pea ia le saito. ‘Aua le toe fa‘avaivai.

Tou te maua ai le fua, i aso o lo‘o lumana‘i.

Tou te maua ai le fua, i aso o lo‘o lumana‘i.

[Chorus]

Lulu pea ia le saito, e ui ina faigata,

ma ua fa‘alavelave, mea e tele mataga.

Ia e fa‘alagolago, i le Ali‘i le Tama.

2. Lulu pea ia le saito. ‘Aua ne‘i pala‘ai.

Tele le seleselega, pe a lulu tele ai.

Tele le seleselega, pe a lulu tele ai.

[Chorus]

Lulu pea ia le saito, e ui ina faigata,

ma ua fa‘alavelave, mea e tele mataga.

Ia e fa‘alagolago, i le Ali‘i le Tama.

3. Lulu pea ia le saito. Ua pule le Ali‘i.

Lulu ma le fiafia; faia pese ma vivi‘i.

Lulu ma le fiafia; faia pese ma vivi‘i.

[Chorus]

Lulu pea ia le saito, e ui ina faigata,

ma ua fa‘alavelave, mea e tele mataga.

Ia e fa‘alagolago, i le Ali‘i le Tama.

‘Aua le taina nota o le vaega a le teno i fuaiupu.

Upu: J. H. Hanford m. 1865

Fati: Frank A. Simpkins

Teuteronome 22:9

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 6:33