Musika
‘Alalaga Fiafia Ia

28

‘Alalaga Fiafia Ia

Mamalu

1. Alalaga fiafia ia atu mauga atoa ma vanu fo‘i!

Ia vivi‘i latou uma.

Ia pepese leo tele ai.

‘Alalaga uma nei, alalaga nei, ma fiafia i le Ali‘i.

‘Alalaga, ma pepese fiafia i le Ali‘i, ma fiafia i le Ali‘i.

2. O le vao ua fua mai;

fua mai pei se rosa.

Ma o le toafa, ua fua tele mai.

Fa‘afetai tatou i le Ali‘i.

Ia tatou fa‘afetai i le Ali‘i,

Ma ia tatou pepese fa‘afetai.

Ia tatou pepese ma ia fa‘afe tai.

Ia ‘alalaga ia, atu mauga ma le fiafia.

3. Alalaga fiafia ia atu mauga atoa ma vanu fo‘i!

Ia vivi‘i latou uma.

Ia pepese leo tele ai.

‘Alalaga uma nei, alalaga nei, ma fiafia i le Ali‘i.

‘Alalaga, ma pepese fiafia i le Ali‘i, ma fiafia i le Ali‘i.

Upu ma le Fati: Evan Stephens, 1854–1930. © 1980 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 128:23

Salamo 35:27