Musika
Uso e, Fa‘alogo

138

Uso e, Fa‘alogo

Migao

1. Uso e, fa‘alogo; tu‘u le tagi āuē;

O le Atua poto, ua vala‘au mai nei.

[Chorus]

Tofā; tofā; tofā le uso e, tofā;

Fa‘atali mai i le nu‘u lelei;

Tofā le uso e, tofā.

2. Tatou te lē iloa, o mea lelei na‘uā

O iai nei i le lagi, i lo tatou Tamā.

[Chorus]

Tofā; tofā; tofā le uso e, tofā;

Fa‘atali mai i le nu‘u lelei;

Tofā le uso e, tofā.

3. O le a toe tutū mai, pe a tumau lelei

I tatou uma lava, i le olaga nei.

[Chorus]

Tofā; tofā; tofā le uso e, tofā;

Fa‘atali mai i le nu‘u lelei;

Tofā le uso e, tofā.

4. Tatou te feiloa‘i, i le a‘ai lelei

Ma lenei uso pele, ua toe amia mai nei.

[Chorus]

Tofā; tofā; tofā le uso e, tofā;

Fa‘atali mai i le nu‘u lelei;

Tofā le uso e, tofā.

Upu: Jessie B. Pounds

Fati: J. S. Fearis

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 42:45–47

Ioane 5:25, 28