Musika
Ua Toe Tu mai o Ia

111

Ua Toe Tu mai o Ia

Mamalu

1. Ua toe tu mai le Ali‘i! Ia ‘alalaga ma fiafia.

Mai i lona tu‘ugamau, Ia tatou fiafia uma!

Ua toe ola i tatou, Ona o Iesu toe tu.

2. Ia tatou vi‘ia o Ia, Le Ali‘i manumalo.

Ua tafa mai le lagi. Ua lata mai le ao.

Ua susulu mai le lā, O le aso Eseta.

3. Ua toe tu mai le Ali‘i; Ua Ia tatala le ala.

Ma ua tatou sao ai uma, I se olaga e pa‘ia.

Ave o le Eseta, Ua susulu mai luga.

Upu: Cecil Frances Alexander, 1818–1895

Fati: Joachim Neander, 1650–1680

Mareko 16:6–7

Mosaea 16:7–9