Musika
O Lo‘o Soifua Lo‘u Fa‘aola

72

O Lo‘o Soifua Lo‘u Fa‘aola

Oli‘oli

1. O lo‘o soifua lo‘u Fa‘aola; Le Alo malo o le Tama,

I le maliu ma le tiga, Lo‘u Tupu lo‘u Atua.

2. O Ia lo‘u fa‘atuatua; Le Fa‘amoemoe o tagata;

Le sulu Ia o le ala, O le maliu pogisa.

3. Auina mai le Agaga Sa. Lo matou filemu lena;

Le fa‘atuatua e tumau; Maua ai le ola e fa‘avavau.

Upu: Gordon B. Hinckley, f. 1910. © 1985 AAG

Fati: G. Homer Durham, 1911–1985. © 1985 AAG

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 76:22–24, 41–42

Iopu 19:25