Musika
Mamalu i le Atua

40

Mamalu i le Atua

Oli‘oli

1. Ave i le Atua vi‘iga;

Lalo nei, lagi, ‘alaga.

Vi‘ia o Ia.

Mo lona alofa;

Ia ‘ave ai tiga.

Ia vi‘ia le Mamoe ua le pona.

2. Iesu, le Atua, le Ali‘i;

Ia ‘ave mafatiaga.

Vi‘ia o Ia.

Tala‘i mea na Ia fai;

Oti na malo ai.

Ia vi‘ia le Mamoe ua le pona.

3. Pepese ‘au a luga,

I pese alofa.

Vi‘ia o Ia.

‘Ave mamalu.

Ia Ia e fa‘avavau.

Ia vi‘ia le Mamoe ua le pona.

Upu: James Allen, 1734–1804

Fati: Felice de Giardini, 1716–1796

Fa‘aaliga 5:9–13