Musika
Sa Fanau Maulalo Iesu

110

Sa Fanau Maulalo Iesu

Mamalu

1. Sa fanau maulalo Iesū;

Ua afio nei i le mamalu.

Na tigā ma mafatia;

Nofo tupu nei o Ia;

Nofo tupu nei o Ia.

2. Sa pei o se mamoe o Ia;

Afio nei o le Ali‘i pa‘ia.

Sa tautau fa‘alava‘au;

Afio nei o Ia i ao;

Afio nei o Ia i ao.

3. Oi o Ia i le toto masa‘a;

Ua afio mai nei fa‘ae‘ea.

Lona nu‘u sa te‘ena Ia;

O le a tupu ai o Ia;

O le a tupu ai o Ia.

4. Lafoa‘i, tu‘u na‘o Ia;

Fa‘aea nei i nofoa pa‘ia.

Sa Ia tau‘avea mea uma;

O le a lē toe tigā;

O le a Ia lē toe tigā.

Upu: Parley P. Pratt, 1807–1857

Fati: Giacomo Meyerbeer, 1791–1864, suia

Luka 2:7

Mataio 25:31