Musika
Gaua‘i Mai ia Uma

130

Gaua‘i Mai ia Uma

Ta‘utino

1. Gaua‘i mai ia uma, tagata i lalo nei,

O ē o agasala; soia le toe sesē;

Ae ole atu ia, i lo tatou Tamā,

Na te fa‘aali pea, le tonu mai lugā.

[Chorus]

Ia vave liliu mai ia; talia nei le tala;

Ne‘i o‘o mai se mala, tou te le toe ola ai.

2. O Ana upu ia; inā fa‘alogo ai;

Na te fa‘aali atu, i le alofa mai;

Na te le tu‘u lava, o lē ua puapuagā,

Ae fa‘aali pea, le tonu mai lugā.

[Chorus]

Ia vave liliu mai ia; talia nei le tala;

Ne‘i o‘o mai se mala, tou te le toe ola ai.

3. Ua e alofa ea, i le Ali‘i lelei?

Ia e tausisi pea, i ana upu nei

O upu ma sauniga, ua tu‘uina mai,

Ia fa‘atumauina, ma ‘ana‘ana iai.

[Chorus]

Ia vave liliu mai ia; talia nei le tala;

Ne‘i o‘o mai se mala, tou te le toe ola ai.

Upu: Ketherine Hankey, 1834–1911

Fati: William G. Fischer, 1835–1912

2 Nifae 28:30

Sakaria 1:3