Musika
Pe ‘a Muimui Lou Loto

146

Pe ‘a Muimui Lou Loto

Manatunatu

1. Pe ‘a muimui lou loto, I ē agamasesei,

Ia mua‘i su‘e ifo, Pe atoa lou lelei.

[Chorus]

Ia ‘e manatua pea, Upu uma ‘e te fai,

Afai sa soona lafo, E toe ulufale mai.

2. ‘Aua ‘e te faia tala, E leaga ai se uō,

Ne‘i tupu ai se mala, I lou loto e malō.

[Chorus]

Ia ‘e manatua pea, Upu uma ‘e te fai,

Afai sa soona lafo, E toe ulufale mai.

3. Ne‘i talitonu vave, I se tala fatu mai;

A fa‘asala atu fua, E te lē magalo ai.

[Chorus]

Ia ‘e manatua pea, Upu uma ‘e te fai,

Afai sa soona lafo, E toe ulufale mai.

Upu: Le iloa po o ai, tusa o le 1863

Fati: Philip Paul Bliss, 1838–1876

Mataio 7:1–2

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 88:124

Ioane 6:54

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 59:9