Musika
Le ‘Au Uso Pele e

18

Le ‘Au Uso Pele e

Mamalu

1. Le ‘au uso pele e, faasaga mai nei I tatou i le malo lelei;

O le malo lena, mai lo tatou Tama; O le tala pa‘ia lenei.

E ola ai; e ola ai i tatou nei;

E ola ai i tatou o i lona malo, Pe a tatou tumau ai lelei.

2. Ia gata mai nei, ona faia sese, A ia fai na‘o mea lelei;

E le toe aia, o le fili saua; I le nu‘u pa‘ia lenei.

Siona; Siona e mapu ai;

O le mapu tumau ua faavavau; E aofia i ai e lelei.

3. E iloga ai nei lona malo lelei, O i ai le tagavai mama;

O le malo tumau ua fa‘avavau; O Iesu lava e pule ai.

Siona e; Siona e, le mauga sa;

Ia saunia oe, o le nu‘u lelei, E afio mai i ai le Tama.

Upu: Charles W. Penrose, 1832–1925

Fati: H. S. Thompson, tusa o le 1852

Isaia 2:2–3

Mata‘upu Fa‘avae ma Feagaiga 64:41–43