Cov Nkauj
Muaj Tshav Ntuj Nrig Hauv Kuv Siab Hnub No
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

103

Muaj Tshav Ntuj Nrig Hauv Kuv Siab Hnub No

Nrog kev xyiv fab

1. Muaj tshav ntuj nrig hauv kuv siab hnub no,

Ci ntsa iab kaj lug heev

Tshaj txhua yam uas ci nyob puag saum ntuj;

Yexus yog kuv lub teeb.

[Chorus]

Au, tshav ntuj nrig, kev tshav ntuj nrig

Thaum muaj kev kaj siab lug thiab zoo siab.

Thaum Yexus muaj ntsej muag luag ntxhi,

Muaj tshav ntuj nrig hauv lub siab.

2. Muaj lub suab nkauj hauv kuv siab hnub no,

Zaj qhuas kuv tus Vaj Ntxwv;

Thiab Yexus uas yeej mloog rawv yuav hnov

Zaj nkauj kuv lub siab hu.

[Chorus]

Au, tshav ntuj nrig, kev tshav ntuj nrig

Thaum muaj kev kaj siab lug thiab zoo siab.

Thaum Yexus muaj ntsej muag luag ntxhi,

Muaj tshav ntuj nrig hauv lub siab.

3. Muaj nplooj ntoo hlav hauv kuv siab hnub no,

Thaum tus Tswv nyob ze kuv,

Zoo nkaus suab noog seev hauv kuv lub siab,

Paj tawg yog nws kev hlub.

[Chorus]

Au, tshav ntuj nrig, kev tshav ntuj nrig

Thaum muaj kev kaj siab lug thiab zoo siab.

Thaum Yexus muaj ntsej muag luag ntxhi,

Muaj tshav ntuj nrig hauv lub siab.

4. Muaj kev zoo siab hauv kuv siab hnub no,

Muaj kev cia siab, kev hlub,

Vim koob hmoov nws pub rau kuv nim no,

Koob hmoov tso cia saum ntuj.

[Chorus]

Au, tshav ntuj nrig, kev tshav ntuj nrig

Thaum muaj kev kaj siab lug thiab zoo siab.

Thaum Yexus muaj ntsej muag luag ntxhi,

Muaj tshav ntuj nrig hauv lub siab.

Cov lus: Eliza E. Hewitt, 1851–1920

Suab nkauj: John R. Sweney, 1837–1899

Isaiah 60:19

Psalm 16:9, 11