Cov Nkauj
Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

23

Vajtswv Yeej Yog txoj Kev Hlub

Ua tib zoo

1. Ntiaj teb muaj kaum txhiab paj hmab,

Duab tshav ntuj thiab tej kob nag,

Ntuj nthuav dav mus tsis kawg li,

Tej dej hiav txwv uas ci ci—

Txhua yam puag ncig qhia txhua tus:

Vajtswv yeej yog txoj kev hlub.

2. Tej suab ntawm toj roob hauv pes,

Hav zoov thiab tej me nyuam dej,

Tej suab ntawm cua thiab cov noog,

Maj mam nrov ua suab zoo mloog—

Tej suab nkauj no qhia txhua tus:

Vajtswv yeej yog txoj kev hlub.

3. Txoj kev cia siab uas los ntawm

Nplooj siab zoo li qhov dej txhawv,

Txoj kev xyiv fab uas muaj los

Rau tsev neeg hauv ntiaj teb no,

Cov nyob saum ntuj qhia txhua tus:

Vajtswv yeej yog txoj kev hlub.

Cov lus: Thomas R. Taylor, 1807–1835, tau muab hloov. Nyob hauv LDS thawj phau nkauj qhuas Vajtswv, 1835.

Suab nkauj: Thomas C. Griggs, 1845–1903

1 John 4:7–8

Moses 6:63