Cov Nkauj
Lub Teeb, Thov Coj Kuv Kev
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

35

Lub Teeb, Thov Coj Kuv Kev

Zoo li thov Vajtswv

1. Lub Teeb, thov coj kuv hauv kev tsaus ntuj nti;

Thov coj kuv kev!

Txog hmo ntuj lawm thiab kuv tsev nyob deb li;

Thov coj kuv kev!

Thov coj kuv mus; Tsis yog kuv thov xav ntsia

Rau yav tom ntej—ib kauj ruam thiaj txaus siab.

2. Thaum yav tas los kuv tsis tau thov kom koj

Yuav coj kuv kev.

Kuv nyiam xaiv kuv txoj kev; tiam sis ziag no,

Thov coj kuv kev!

Kuv nyiam nruab hnub, thiab txawm yog kuv ntshai los,

Kuv muaj siab hlob. Txhob nco txog yav tas los.

3. Ntev loo koj lub hwj chim pab kuv thiab tseem

Yuav coj kuv kev

Kom hla tej toj roob hauv pes thiab cov dej

Tas kuv lub neej.

Thaum tas sim neej kuv yuav pom lawv luag ntxhi,

Cov uas ncaim ntev, cov uas kuv hlub kawg li.

Cov lus: John Henry Newman, 1801–1890

Suab nkauj: John B. Dykes, 1823–1876

Psalm 43:3

Psalm 119:133–135