Cov Nkauj
Kev Tshav Ntuj Zuj Zus Mus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

68

Kev Tshav Ntuj Zuj Zus Mus

Siab tus

Tam sim no txoj kev tshav ntuj

Tab tom pib ploj zuj zus mus.

Kuv tsis txhawj, tsis muaj tes num;

Tus Tswv, xav nrog koj txuas lus.

Cov lus: George W. Doane, 1799–1859

Suab nkauj: Carl Maria von Weber, 1786–1826; tus muab txheeb kho yog Henry Greatorix, 1813–1858

Psalm 55:16–17

Alma 37:37