Cov Nkauj
Rau Ntiaj Teb txoj Kev Zoo Nkauj
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

21

Rau Ntiaj Teb txoj Kev Zoo Nkauj

Nrog kev xyiv fab

1. Rau ntiaj teb txoj kev zoo nkauj,

Rau lub ntuj uas nyob kaj lug,

Rau kev hlub uas nyob ncig peb

Txij thaum yug los txhua txhua hnub,

[Chorus]

Peb tus Tswv, peb thiaj hu nkauj

Zaj no qhuas koj ua koj tsaug.

2. Rau qhov txhua sij hawm zoo nkauj

Thaum nruab hnub thiab thaum hmo ntuj,

Toj roob, kwj ha, paj thiab ntoo,

Lub hnub, lub hli thiab hnub qub,

[Chorus]

Peb tus Tswv, peb thiaj hu nkauj

Zaj no qhuas koj ua koj tsaug.

3. Rau qhov muaj neeg sib hlub tshua,

Kwv tij, nus muag, niam thiab txiv,

Cov phooj ywg nyob txhua qhov chaw,

Rau tej kev xav siab zoo li,

[Chorus]

Peb tus Tswv, peb thiaj hu nkauj

Zaj no qhuas koj ua koj tsaug.

Cov lus: Folliott S. Pierpoint, 1835–1917

Suab nkauj: Conrad Kocher, 1786–1872

Psalm 95:1–6

Psalm 33:1–6