Cov Nkauj
Zoo Kawg Nkaus
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

123

Zoo Kawg Nkaus

Nrog koob meej

1. Zoo kawg nkaus yog koj

Tes hauj lwm, Vajtswv!

Koj tej kev ncaj ncees,

Haiv Ntseeg tus Vaj Ntxwv!

Leej twg yuav tsis qhuas

Koj npe los tsis hwm koj?

Koj xwb thiaj li dawb huv;

Koj ib leeg zoo tag nrho.

2. Koj lub teeb yuav ci

Rau haiv neeg tsaus ntuj.

Lawv suab qhuas yuav los

Txog koj rooj saum ntuj.

Koj kev tseeb kev txiav txim

Yuav nrov ncha moo lug,

Mus txog thaum txhua tus neeg

Lees tias koj yog Vajtswv.

Cov lus: Henry U. Onderdonk, 1789–1858; lub ntsiab los ntawm Tshwm Sim 15:3–4

Suab nkauj: Joseph Martin Kraus, 1756–1792

Revelation 15:3–4

Romans 14:11