Cov Nkauj
Cia Peb Ib Leeg Hais Lus Zoo rau Ib Leeg
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

108

Cia Peb Ib Leeg Hais Lus Zoo rau Ib Leeg

Mob siab

1. Cia peb ib leeg hais lus zoo rau ib leeg

Hauv tsev los nyob qhov twg los xij;

Zoo li cov noog hu nkauj saum tej ntsis ntoo

Xav mloog lawv lub suab seev qab zib.

Tej lus zoo yuav txhawb nqa cov poob siab

Kom lawv yuav cia siab rau Vajtswv;

Thaum huab tsuas nti npog kev ci ntsa iab,

Yuav ua tshav ntuj los ntawm kev hlub.

[Chorus]

Au, thaum peb hais lus zoo, tib neeg yeej yuav nco ntsoov

Thiab ua tshav ntuj rau lawv ib txhis.

Cia peb ib leeg hais lus zoo rau ib leeg;

Tus muaj siab dawb hais lus qab zib.

2. Zoo li duab tshav ntuj ci rau cov toj roob,

Tej lus zoo ua rau neeg zoo siab;

Tej lus zoo yeej yuav ua suab nrov zig zuag

Uas los ntawm qhov dej txawv txias zias.

Yog li ntawd cia peb nquag hais lus zoo

Kom txhawb nqa peb kev ua phooj ywg,

Mus txog thaum peb muaj txoj kev xyiv fab

Thiab ua phooj ywg koom siab koom ntsws.

[Chorus]

Au, thaum peb hais lus zoo, tib neeg yeej yuav nco ntsoov

Thiab ua tshav ntuj rau lawv ib txhis.

Cia peb ib leeg hais lus zoo rau ib leeg;

Tus muaj siab dawb hais lus qab zib.

Cov lus: Joseph L. Townsend, 1849–1942

Suab nkauj: Ebenezer Beesley, 1840–1906

Ephesians 4:29–32

Proverbs 16:24