Cov Nkauj
Yehauvas, Ntuj thiab Teb tus Tswv
Tej Cim Taw

Hide Footnotes

Ntsiab Lus

124

Yehauvas, Ntuj thiab Teb tus Tswv

Ua siab loj

1. Yehauvas, ntuj thiab teb tus Tswv,

Tshaj tawm koj txoj lus tseeb!

Thov ncha moo lug mus thoob txhua qhov

Kom txhua tus paub koj npe;

Thov ncha moo lug mus thoob txhua qhov

Kom txhua tus paub koj npe;

2. Peb xav kom koj Koom Txoos huaj vam,

Koj nceeg vaj loj zuj zus.

Txhua tus thiaj yuav nyob kaj siab lug

Zoo li lawv nyob saum ntuj;

Txhua tus thiaj yuav nyob kaj siab lug

Zoo li lawv nyob saum ntuj;

3. Thov kom koj tes num nrov ncha mus!

Coj txhua haiv neeg txhua tus!

Koom nyob hauv koj lub nceeg vaj tshiab

Yuav koj ua lawv tus Tswv;

Koom nyob hauv koj lub nceeg vaj tshiab

Yuav koj ua lawv tus Tswv.

4. Txhua haiv neeg uas hais txhua yam lus

Yuav koom siab sawv hu nkauj;

Lawv yuav qhuas Vajtswv hu ib zaj

Txog kev xyiv fab kawg nkaus;

Lawv yuav qhuas Vajtswv hu ib zaj

Txog kev xyiv fab kawg nkaus.

Cov lus: Tsis paub

Suab nkauj: Oliver Holden, 1765–1844

Habakkuk 2:14

Doctrine and Covenants 45:71