Seminariet
Studieavsnitt 17: Dag 2; Alma 19–20


Studieavsnitt 17: Dag 2

Alma 19–20

Inledning

I Alma 19–20 upplever kung Lamoni en mäktig förändring i hjärtat som leder till att många bland hans folk blir omvända. Ammon och kung Lamoni for sedan till Middonis land för att befria Ammons bröder som satt i fängelse där. På vägen dit mötte de Lamonis far, som var kung över alla lamaniter. Ammons kraftfulla vittnesbörd och kärleksfulla beskydd av Lamoni fick kung Lamonis fars hjärta att vekna och gå med på att frige Ammons bröder. Tack vare Ammons vittnesbörd och föredöme blev många mottagliga för den Helige Andens inflytande och blev undervisade om evangeliet och omvändes.

Alma 19

Kung Lamoni och många bland hans folk omvänder sig och blir döpta

Tänk på ringarna som sprids på vattnet när du släpper en sten i sjön.

Hur kan våra handlingar liknas vid stenen som föll i sjön?

Skriv Ammon i ovalen i följande illustration.

Bild
ripples diagram

Läs Alma 19:1, 6 för att få veta vem som påverkades först av Ammons vittnesbörd. Skriv det namnet på den första ringen i illustrationen. Välj ett uttryck i de här verserna som du tycker bäst beskriver det som Lamoni upplevde. Skriv det uttrycket och vad du tror att det innebär:

Utforska Alma 19:7,–10 för att få veta vem som påverkades därnäst av Ammons vittnesbörd. Skriv det namnet på den andra ringen i illustrationen. Vad var enligt Alma 19:10 så anmärkningsvärt med Lamonis hustrus tro?

Hur påverkades Lamonis hustru av sin makes vittnesbörd enligt Alma 19:11–13?

 1. Läs Alma 19:13–14 och besvara följande frågor i din studiedagbok: Vad tror du menas med att vara ”överväldigad av Anden” eller att ”överväldiga[s] av glädje”? När har du upplevt den Helige Andens påverkan i ditt liv på ett kraftfullt sätt?

Utforska Alma 19:15 för att få veta vem som påverkades därnäst av Ammons vittnesbörd. Skriv det namnet på den tredje ringen i illustrationen.

Läs Alma 19:16–17 för att få veta vem som påverkades därnäst och skriv det namnet på den fjärde ringen.

Tänk på hur alla kungens tjänare påverkades av det som Ammon, Lamoni och Lamonis hustru upplevde. Markera ord och uttryck i Alma 19:15–17 som visar att Lamonis tjänare vände sig till Gud.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Hur påverkades Abish av upplevelserna som Lamoni och hans hushåll hade så att hon nu bar sitt vittnesbörd för andra trots att hon under många år ”aldrig hade låtit någon veta det” (Alma 19:17)?

Läs Alma 19:18–22 för att få veta hur folkmängden som samlades vid kungens hus tolkade det de såg. Föreställ dig att du är Abish. Vad skulle du göra efter att ha sett dispyterna bland folket? För att få veta vad Abish gjorde, läser du Alma 19:23–29.

Läs Alma 19:30–36 och begrunda den inverkan som Ammons vittnesbörd hade på andra. Skriv ”många andra lamaniter” på den femte ringen.

 1. Tänk på alla som påverkades av Ammons vittnesbörd och avsluta sedan följande mening i din studiedagbok: Genom att bära vittnesbörd och vara ett gott exempel kan jag …

Genom sitt vittnesbörd och goda exempel hjälpte Ammon Lamoni och andra att vända sig till Herren. Tänk på dem som har spelat en viktig andlig roll i ditt liv. Tänk på någon vars rättfärdiga exempel och vittnesbörd har påverkat dig. Kan du komma på något sätt som den här personen också har haft ett gott inflytande på andra?

 1. Tänk över hur du skulle kunna tillämpa det du har lärt dig av Ammons exempel genom att besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur kunde du vara till välsignelse för familjemedlemmar, kamrater och vänner om du följde Ammons exempel och levde rättfärdigt, tjänade andra och bar ditt vittnesbörd?

  2. Hur skulle ditt exempel och vittnesbörd kunna ge upphov till ”ringar” bortom dem som du ser för närvarande när det gäller din familj, dina vänner och bekanta?

Alma 20

Kung Lamonis far upplever en hjärtats förändring och vill få undervisning om evangeliet

Läs följande tre situationer och tänk över hur du skulle reagera:

 • I en match råkar du ut för flera bortdömningar. Det tycks som om domaren behandlar dig orättvist.

 • En lärare beskyller dig inför hela klassen för att ha fuskat på en skrivning, men du är oskyldig.

 • Dina föräldrar beskyller dig för att ha gjort något som i själva verket din bror eller syster gjorde.

I Alma 20 hamnar Ammon and Lamoni i en situation där de kunde hade reagerat med ilska. Föreställ dig att du är i Ammons och Lamonis situation när du studerar det här kapitlet.

Läs Alma 20:1–7 för att se vad som hände när Lamoni ville presentera Ammon för sin far, som var kung över alla lamaniter. Läs därefter var och en av följande versgrupper och tänk på dina svar på tillhörande frågor.

Alma 20:8–13

Hur skulle du ha känt dig i Ammons situation om du blev falskeligen beskylld för att ljuga och plundra?

Alma 20:14–16

Vad tycker du är imponerande i kung Lamonis reaktion på hans fars beskyllning?

Alma 20:17–25

Hur reagerade Ammon på Lamonis fars vrede? Hur visade Ammon att han hyste kärlek till Lamoni?

Läs Alma 20:26–27 för att se vad Ammons reaktion ledde till. Vad önskade kung Lamonis far efter att ha bevittnat Ammons kärlek?

Vad lär vi oss för egen del av Ammons reaktion på Lamonis fars vrede?

Skriv följande i dina skrifter bredvid Alma 20:26–27 eller i din studiedagbok: Våra kärleksfulla handlingar kan leda till att andras hjärtan blir mottagliga och att de börjar söka sanningen. Tänk över när du kan ha tillfälle hemma, med dina kamrater eller i skolan att reagera kärleksfullt på andras ilska.

 1. Skriv ett mål i din studiedagbok och beskriv hur du kan bli bättre på att reagera kärleksfullt på ilska, som Ammon gjorde.

 2. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Alma 19–20 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: