Seminariet
Ether


Inledning till Ether

Varför studera den här boken?

När du studerar Ethers bok får du lära dig om jarediterna, en grupp som färdades till västra halvklotet och levde där i många århundraden innan Lehis folk kom dit. I den här boken kan du lära dig viktiga principer om bön och uppenbarelse, om sambandet mellan att utöva tro på Jesus Kristus och få andlig kunskap. Den kan också hjälpa dig förstå profeternas uppdrag att få människor att omvända sig och om följderna som drabbar dem som förkastar Jesus Kristus och hans profeter.

Vem skrev den här boken?

Moroni förkortade den här boken från 24 guldplåtar som kallas Ethers plåtar. Den är uppkallad efter profeten Ether, som var den siste profeten bland jarediterna och som nedtecknade deras historia (se Ether 15:33–34). På kung Mosiahs tid hittade några bland Limhis folk profeten Ethers plåtar medan de sökte efter Zarahemlas land (se Mosiah 8:7–11; Ether 1:2). Nephitiska profeter och skrivare lät Ethers plåtar gå från en till nästa tills Moroni slutligen fick hand om dem. Moroni skrev att han inte tog med ens ”en hundradel” av uppteckningen i sitt sammandrag (Ether 15:33).

När och var skrevs den?

Källorna som användes för att skapa Ethers bok skrevs århundraden innan Moroni gjorde sitt sammandrag. Jarediternas första uppteckning kommer från när Jareds bror skrev ner synen han fick innan hans folk korsade havet (se Ether 4:1). Inga andra skrivare bland jarediterna nämns innan Ether (se Ether 13:3; 15:33). Moroni gjorde ett sammandrag av Ethers bok (se Mormon 8:3–6; Moroni 10:1). Moroni berättar inte var han var när han gjorde sammandraget, men han berättade att jarediterna utplånades ”i detta nordliga land” (Ether 1:1), vilket tyder på att han var i landet där detta ägde rum.