Seminariet
Studieavsnitt 30: Dag 2; Ether 6


Studieavsnitt 30: Dag 2

Ether 6

Inledning

Efter att ha förberett sig enligt Herrens befallningar gick jarediterna ombord på sina farkoster. De litade på att Herren skulle beskydda dem under deras svåra resan till det utlovade landet. Herren lät vindar blåsa så att båtarna kastades på havets vågor och många gånger begravdes i havets djup, men samma vindar drev dem också i riktning mot det utlovade landet. När de hade kommit fram och inrättat sig i det nya landet valde folket en kung trots Jareds brors varningar.

Ether 6:1–12

Herren driver jarediternas båtar med en vind mot det utlovade landet

Vi tycker ibland att det är svårt att göra det Herren ber oss om, som att berätta om evangeliet för en vän, hålla oss moraliskt rena, välja vänner med höga normer och prioritera rätt saker i livet. Vid vilka andra tillfällen kan det vara svårt för dig att göra det Herren ber dig om?

Skildringen av jarediternas resa till det utlovade landet undervisar om principer som kan vägleda dig när du tycker att det är svårt att göra det som Herren befaller. Läs Ether 2:24–25 och se vad Herren varnade jarediterna för som skulle göra deras resa till det utlovade landet svår.

För att jarediterna skulle kunna klara av dessa svårigheter befallde Herren jarediterna att göra sina båtar ”täta som en skål” (se Ether 2:17) med tillslutbara öppningar högst upp och i skrovet så att de hade luft. Läs Ether 6:1–4 och hitta fler sätt som Herren bad jarediterna förbereda sig på inför resans svårigheter.

Tänk på att orden ”överlämnade sig åt Herren, sin Gud” (Ether 6:4) innebär att jarediterna litade på att Gud skulle ta hand om och beskydda dem.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför kan det ha varit svårt för jarediterna att lita på Herren i den här situationen?

  2. Varför tror du att det var viktigt att jarediterna både förberedde sig och överlämnade sig åt Herren?

När du läser Ether 6:5–11, försök föreställa dig hur det var att resa i en av jarediternas båtar.

 1. Förbered dig för att identifiera vilka evangelieprinciper du kan lära dig av den här berättelsen genom att svara på följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur visade jarediterna att de litade på Herren under sin svåra resa? (se Ether 6:7, 9).

  2. Hur välsignade Gud dem under deras resa?

Jarediterna tillbringade nästan ett år på vattnet innan de slutligen kom fram. Läs Ether 6:12 och ta reda på hur det kändes för dem när de kom fram till det utlovade landet. Sammanfatta det du har lärt dig i den här lektionen än så länge genom att avsluta följande uttalande om en princip: När vi förtröstar på Herren och gör hans vilja så .

Ett sätt att avsluta uttalandet är orden ”styr han vårt liv i rätt riktning”. Fördjupa din insikt om den här principen genom att se tillbaka på situationerna som nämndes i början av lektionen, när det är svårt att göra det som Herren oss ber om. Precis som med jarediterna förbereder Herren oss på att övervinna svårigheterna vi möter i livet när vi ber, följer profeten och håller buden.

 1. Skriv i din studiedagbok hur man kan visa att man litar på Herren. Utifrån jarediternas exempel, vad bör vi göra när Herren begär något svårt av oss?

 2. Tänk på följande princip: När vi litar på Herren kan motgångar och svårigheter hjälpa oss utvecklas och få utlovade välsignelser. (Skriv gärna det här bredvid Ether 6:5–10 i dina skrifter.) Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur tycker du att du har utvecklats och välsignats genom att trofast uthärda svårigheter nu eller tidigare i livet?

  2. Hur kan du bli bättre på att lita på Herren och följa hans ledning i svåra situationer som du kan ställas inför?

Ether 6:13–18

Jarediterna lär sina barn att vandra i ödmjukhet inför Herren

Föreställ dig att du liksom jarediterna just har färdats över havet och kommit fram till ett land du aldrig varit i tidigare. Läs Ether 6:13–18 och tänk på följande frågor: Kan du ge några exempel på att vandra i ödmjukhet inför Herren? Hur har dina föräldrar och andra uppmuntrat dig att vandra i ödmjukhet inför Herren? Vad tror du det finns för samband mellan att vandra i ödmjukhet och att undervisas från höjden? När har du ”undervisats från höjden”? (Se Ether 6:17.)

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Ether 6 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: