Seminariet
Studieavsnitt 6: Dag 4; 2 Nephi 9–10


Studieavsnitt 6: Dag 4

2 Nephi 9–10

Inledning

I förra lektionen studerade du Jakobs vittnesbörd om vad Jesus Kristus vill göra för oss genom sin försoning. I den här lektionen avslutar du ditt studium av 2 Nephi 9 och den första dagen av Jakobs predikan och lär dig vad vi måste göra för att få försoningens välsignelser. Jakob varnade för att göra val som leder till att vi skiljs från Gud, och han inbjöd alla att komma till Kristus och bli frälsta. Du kommer också att läsa 2 Nephi 10 och studera vad Jakob predikade för folket dagen därpå. Jakob undervisade ännu en gång om att fastän Israel skulle skingras till följd av synd så skulle Herren komma ihåg sina förbund med dem och samla in dem när de omvände sig och återvände till honom. Jakob sade att det inte fanns någon ”annan nation på jorden som skulle korsfästa sin Gud” (2 Nephi 10:3). Han förutsade att Amerika skulle vara ett frihetens land, befäst mot alla andra nationer och att det inte skulle finnas några kungar där. Jakob vittnade om att man måste underkasta sig Guds vilja och komma ihåg att det är endast genom Guds nåd som man kan bli frälst.

2 Nephi 9:28–54

Jakob varnar för handlingar och inställningar som skiljer oss från Gud, och han inbjuder alla att komma till Kristus

På grund av fallet och på grund av våra egna synder behöver var och en av oss en Frälsare. Jakob vittnade om att vi genom försoningen befrias från fallets följder och kan övervinna våra synder och få evigt liv. Jakob talade om en port och en väg för att illustrera det här. Läs 2 Nephi 9:41 och ta reda på hur Jakob beskriver vägen som vi måste gå för att uppnå evigt liv. Begrunda följande frågor: Vad tror du det innebär att ”komma till Herren”? (Tänk igenom om du är på den väg som för till Frälsaren.) Vad innebär det för dig att ”vägen [till Frälsaren] är smal, men den ligger rakt framför” oss?

Bild
maze with straight path down center

Jakob beskrev också Frälsaren som ”väktaren vid porten”. Det här är symboliskt för Frälsarens roll som vår domare. Det är han som erbjuder sin försonings välsignelser alltefter vår inställning och våra handlingar. Jakob undervisade också om att vår förmåga att komma till Kristus påverkas av vår inställning och våra handlingar .

 1. För att du ska upptäcka vilka inställningar, tankar och handlingar som hjälper oss att komma till Frälsaren, gör du följande i din studiedagbok:

  1. Dra ett lodrätt streck uppifrån och ner mitt på en sida i din studiedagbok och skriv Avlägsna oss från Kristus på ena sidan strecket och Komma till Kristus på andra sidan strecket.

  2. Läs 2 Nephi 9:27–39 och urskilj handlingar eller inställningar som Jakob sade avlägsnar oss från Frälsaren. Lista dem under rubriken ”Avlägsna oss från Kristus” i din studiedagbok. Markera gärna det du hittar i skrifterna. (Obs att 2 Nephi 9:28–29 är ett nyckelskriftställe. Markera det gärna på ett sådant sätt att du hittar det lätt.)

  3. Välj en av de här handlingarna eller inställningarna och besvara följande fråga på en annan sida i din studiedagbok: Hur hindrar den här handlingen eller inställningen oss från att få alla försoningens välsignelser?

  4. Förutom att varna för handlingar och inställningar som avlägsnar oss från Herren undervisade Jakob också om handlingar och inställningar som hjälper oss att komma till Jesus Kristus. Läs 2 Nephi 9:23, 42, 45–46, 49–52 och ta reda på vad Jakob sade skulle föra oss till Herren. Lista det du hittar under rubriken ”Komma till Kristus” i din studiedagbok.

Bild
Jesus Kristus

När du studerade 2 Nephi 9:28–54 lärde du dig den här principen: Genom att välja att komma till Herren och handla efter hans vilja kan vi få alla försoningens välsignelser.

 1. För att du ska få tillfälle att använda det du har lärt dig, besvarar du frågorna i minst två av uppgifterna nedan i din studiedagbok:

  1. I 2 Nephi 9:23 läser du att Herren befaller oss att omvända oss och bli döpta. Även om du redan har blivit döpt, om du förnyar dopförbunden varje vecka genom att ta sakramentet, hur hjälper det dig att komma till Herren och få hans försonings välsignelser?

  2. Vad tror du det innebär att ha ”fullkomlig tro på Israels Helige” (2 Nephi 9:23)? Hur visar du för närvarande din tro på Herren?

  3. Vad menas med att ”vänd[a] bort från [dina] synder” (2 Nephi 9:45)? Vad kan hjälpa dig att vända dig bort från dina synder?

  4. Vad finns det för exempel på att ge ut pengar ”på det som inte har något värde” eller arbeta på sådant ”som inte kan tillfredsställa” (2 Nephi 9:51)? Om du avstår från ytliga eller skadliga tidsfördriv, hur hjälper det dig att komma till Herren? Hur kan du få bättre jämvikt i ditt liv mellan hem, skola, studier, kyrka, fritid och kamratliv?

  5. På vilka sätt kan du ”mätta [dig] med det som inte förgås” (2 Nephi 9:51)?

  6. Jakob uppmanade folket att ”ge tack” och ”låt[a sina] hjärtan fröjdas” (2 Nephi 9:52). Varför tror du att det är viktigt att följa det här rådet när du strävar att komma till Frälsaren?

 2. Skriv i din studiedagbok hur en eller flera av handlingarna eller inställningarna du läste om har hjälpt dig att komma Frälsaren närmare.

Bild
scripture mastery icon
Nyckelskriftställe – 2 Nephi 9:28–29

Vad gör du för närvarande för att utnyttja möjligheterna du har att skaffa dig en utbildning? Vad har du för framtidsplaner när det gäller din utbildning?

Läs följande ord av president Gordon B. Hinckley och stryk under välsignelserna med en utbildning: ”Ni kommer att ställas inför stora utmaningar. Ni är på väg in i en värld där det råder våldsam konkurrens. Ni måste skaffa er all utbildning ni kan. Herren har instruerat oss angående betydelsen av utbildning. Den kommer att förbereda er för större möjligheter. Den kommer att utrusta er så att ni kan göra något värdefullt i den stora möjligheternas värld som ligger framför er. Om ni kan studera vid universitet och vill det, så gör det. Om ni inte har någon önskan att studera vid universitet, gå då på en yrkes- eller handelsskola och förbättra er yrkesskicklighet och öka era möjligheter” (”Unga män och nyomvända”, Nordstjärnan, juli 1997, s. 49).

Läs 2 Nephi 9:28 och markera vad Jakob säger vara faran med att ha fel inställning till kunskap.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok:

  1. Vad tror du menas med uttrycket ”då de är lärda tror de sig vara visa”?

  2. Vad är faran med att tro att vi vet bättre än våra föräldrar, vår biskop eller grenspresident, profeten eller vår himmelske Fader?

Läs 2 Nephi 9:29 och ta reda på vad du bör komma ihåg när du skaffar dig en utbildning.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: Detta att studera skrifterna flitigt, hur hjälper det dig att leva efter principen i 2 Nephi 9:29?

2 Nephi 10

Jakob uppmuntrar sitt folk att glädjas och komma till Herren

Under andra dagen av sin predikan vittnade Jakob återigen om Herrens makt att befria oss från syndens följder. Han undervisade sitt folk om vad de skulle göra med tanke på försoningens barmhärtiga gåva. Läs 2 Nephi 10:20, 23–25 och markera uttryck som visar vad Jakob sade att vi skulle göra med tanke på Frälsarens offer för oss.

 1. Besvara en eller flera av följande frågor i din studiedagbok:

  1. Med tanke på vad du har studerat om Frälsaren, varför bör du alltid ”komma ihåg honom” (2 Nephi 10:20)?

  2. Om du lägger av dig eller omvänder dig från något du gör som är fel, varför tror du att det visar att du älskar Herren och är tacksam mot honom?

  3. Vad har du lärt dig om Frälsaren som hjälper dig att hoppas i stället för att ”hänga med huvudet” och vara modlös?

Ett viktigt uttryck i det här kapitlet är ”förlika er därför med Guds vilja” (2 Nephi 10:24). Det betyder att vi ska ha en nära relation till Herren där vi är lydiga och lever efter hans vilja. Titta på skriftställena som du har markerat i 2 Nephi 9–10. Sök att få den Helige Andens vägledning när du beslutar vad du ska göra för att förlika dig med Guds vilja.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 2 Nephi 9–10 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: