Seminariet
2 Nephi


Inledning till 2 Nephi

Varför studera den här boken?

Boken 2 Nephi hjälper dig att förstå evangeliets grundsatser, som Adams och Evas fall, Jesu Kristi försoning och handlingsfrihet. Dessutom är den här boken fylld med profetior av Nephi, Jakob och Jesaja, som var särskilda vittnen om Frälsaren. De profeterade om evangeliets återställelse i de sista dagarna, om att Guds förbundsfolk skulle samlas in, om Jesu Kristi andra ankomst och om tusenårsriket. Boken 2 Nephi innehåller också Nephis förklaring av Kristi lära och avslutas med hans vittnesbörd om Frälsaren.

Vem skrev den här boken?

Nephi, Lehis son, skrev 2 Nephi. Nephi var en profet och den förste store ledaren över det nephitiska folket. Det han skrev vittnar om att han hade upplevt Herrens återlösande kraft (se 2 Nephi 4:15–35; 33:6) och att han med hela sin själ ville att hans folk skulle få frälsning (se 2 Nephi 33:3–4). För att nå det här målet byggde han ett tempel och lärde sitt folk att tro på Jesus Kristus.

När och var skrevs den?

Nephi började skriva den uppteckning som blev 2 Nephi omkring 570 f.Kr., 30 år efter att han och hans familj hade lämnat Jerusalem (se 2 Nephi 5:28–31). Han skrev den när han bodde i Nephis land (se 2 Nephi 5:8, 28–34).