Seminariet
Moroni


Inledning till Moroni

Varför studera den här boken?

När du studerar Moronis bok kan du hämta kraft från Moronis kraftfulla föredöme och vittnesbörd. Moronis och hans fars undervisning kan dessutom lära dig om grundläggande förrättningar och handlingar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, om vikten av att göra rättfärdiga gärningar med ärligt uppsåt, om hur man skiljer mellan gott och ont samt om förhållandet mellan tro, hopp och kärlek. Du kommer också att läsa Moronis uppmaning till dig att be för att få veta att Mormons bok är sann och att ”komma till Kristus och bli fullkomnad i honom” (se Moroni 10:32).

Vem skrev den här boken?

Moroni skrev boken, som innehåller hans egna ord, Jesu Kristi ord till sina tolv nephitiska lärjungar (se Moroni 2) och hans far Mormons ord (se Moroni 7–9). Innan nephiternas undergång var Moroni ledare både inom det militära och inom kyrkan (se Mormon 6:12; Moroni 8:1). Liksom andra större författare till Mormons bok och sammanställare av den var Moroni ett vittne om Frälsaren. Han vittnade: ”Jag har sett Jesus och … han har talat med mig ansikte mot ansikte” (Ether 12:39). Moroni var trofast sitt vittnesbörd och betonade att han hellre dödades än förnekade Kristus (se Moroni 1:1–3).

År 1823, omkring 1 400 år efter att han hade avslutat Mormons bok-uppteckningen, visade sig Moroni för profeten Joseph Smith som uppstånden person och berättade att uppteckningen var förvarad i en kulle i närheten av hans hem. Vid det tillfället och under kommande år undervisade Moroni också profeten Joseph Smith ”om vad Herren skulle göra samt hur och på vilket sätt hans rike skulle ledas i de sista dagarna” (Joseph Smith – Historien 1:54).

När och var skrevs den?

Moroni skrev och sammanställde förmodligen den här boken mellan 401 och 421 e.Kr. (se Mormon 8:4–6; Moroni 10:1) då han vandrade omkring för sitt eget livs säkerhets skull (se Mormon 1:1–3).