Seminariet
Studieavsnitt 31: Dag 2; Moroni 1–5


Studieavsnitt 31: Dag 2

Moroni 1–5

Inledning

Efter att ha gjort sitt sammandrag av Ethers plåtar hade Moroni ”inte tänkt skriva mer” (Moroni 1:1). Men han bevarades och kunde ”skriver ytterligare något som möjligtvis kan bli av värde” för dem i de sista dagarna (Moroni 1:4). Moroni 1–5 visar att Moroni är trogen Jesus Kristus. Kapitlen innehåller också instruktioner för viktiga förrättningar i evangeliet, som välsignandet av sakramentet.

Moroni 1

Moroni vandrar för sitt livs säkerhets skull och fortsätter att skriva

Äldste David E. Sorenson, emeritusmedlem i de sjuttios kvorum, återgav följande berättelse om en ung kvinna som hade modet att stå för sin tro:

”Mitt barnbarn Jennifer [inbjöds] att följa med flera av sina gymnasiekamrater ut på middag och bio. Flickorna var alla överens om vilken film de skulle se och det kändes bra för Jennifer att följa med. Men flickan som lämnade middagen för att köpa biobiljetter till gruppen kom tillbaka med biljetter till en annan film än den de planerat. Hon sade: ’Det är en jättebra film och den är tillåten från 15 år.’

Jennifer blev överrumplad och kunde inte fatta att situationen hade förändrats så fort. Men lyckligtvis hade Jennifer bestämt sig för, långt innan hon befann sig i den här situationen, att hon inte skulle titta på filmer med 15-årsgräns. Hon kunde stå fast och säga till sina vänner: ’Jag kan inte gå och se en film med 15-årsgräns. Mina föräldrar skulle inte tycka om det.’ Flickorna svarade: ’Äh, kom igen! Dina föräldrar kommer aldrig att få veta något!’ Men Jennifer bemötte dem genom att säga: ’Faktiskt så spelar det ingen roll om mina föräldrar får veta det eller inte. Jag går bara inte på filmer med 15-årsgräns.’

Jennifers vänner blev arga och försökte få henne att ändra sig. De sade att hon ’hade förstört allting’. När hon vägrade att ändra sig slängde de till henne biobiljetten och växelpengarna och lämnade henne för att gå och se filmen. Kvällen slutade med att hon var ensam och övergiven av sina vänner. Men det var ett stort ögonblick för Jennifer och vår familj. Hon fick större självförtroende, självkänsla och andlig kraft” (”Skallerormar är inte att leka med”, Liahona, maj 2001, s. 49).

Läs Moroni 1:1–3 och se hur Moroni ensam stod för sin tro. Moroni och äldste Sorensens barnbarn var båda exempel på hur man kan välja att stå för det man vet är rätt. Du kan också fatta till synes små beslut varje dag som visar din tro, lydnad och önskan att följa Kristus.

 1. Skriv i din studiedagbok om en gång när du valde att stå för din tro eller att visa din tro genom att lyda.

Tänk på hur du kan bli bättre på att stå för din tro på Jesus Kristus. Läs Moroni 1:4 för att upptäcka varför Moroni valde att skriva mer. Vad kan vi lära oss av Moronis exempel och motivation att skriva mer till avkomlingarna till dem som traktade efter hans liv? Vad kan du skriva till dina egna avkomlingar som kan välsigna dem? När du studerar Moroni 2–5, fundera då över hur det som Moroni valde att skriva om är ”av värde” för dig (Moroni 1:4).

Moroni 2

Moroni skriver ner instruktioner för hur man förlänar den Helige Andens gåva

Tänk på när du konfirmerades som medlem i kyrkan och händer lades på ditt huvud så att du kunde ta emot den Helige Andens gåva. Vad minns du från den förrättningen? Läs Moroni 2:1–3 och begrunda hur den Helige Andens gåva har varit till välsignelse i ditt liv.

En sanning i evangeliet som lärs ut i de här verserna är: Värdiga medlemmar som bär rätt prästadömsauktoritet kan förläna döpta medlemmar i kyrkan den Helige Andens gåva genom handpåläggning.

Moroni 3

Moroni skriver ner instruktioner om hur man ordinerar personer till prästadömsämbeten

Har du sett någons auktoritetslinje i prästadömet? Det dokumentet visar vem som ordinerade en person till prästadömet och vem som i sin tur ordinerade den personen, hela vägen tillbaka till Jesus Kristus. Du kanske har din egen auktoritetslinje eller har sett din pappas eller brors? Tänk på hur viktigt det är att kunna spåra auktoritetslinjen tillbaka till Jesus Kristus medan du läser följande ord av äldste Jeffrey R. Holland i de tolv apostlarnas kvorum:

”För att handla med gudomlig myndighet krävs uppenbarligen mer än bara en överenskommelse mellan människor. Den kan inte frambringas genom teologisk utbildning eller genom ett uppdrag från församlingen. Nej, i Guds bemyndigade verk måste det finnas en kraft som är större än den som redan innehas av människorna i kyrkbänkarna eller på gatorna eller på seminarierna – ett faktum som många uppriktiga religiösa sökare förstod och öppet erkände i generationer före återställelsen …

Vi inom Jesu Kristi återställda kyrka [kan] spåra vår prästadömsmyndighet från den nyaste diakonen i församlingen, till biskopen som presiderar över honom och till profeten som presiderar över oss alla. Den linjen går tillbaka i en obruten kedja till himmelska budbärare som kom från Guds Son själv med denna enastående gåva från himlen” (”Vårt mest framträdande kännetecken”, Liahona, maj 2005, s. 44).

Varje person som tar emot aronska eller melkisedekska prästadömet ordineras också till ett ämbete med vissa plikter. Läs Moroni 3:1–4 och var uppmärksam på hur personer ordineras till ämbeten i prästadömet, inklusive prästens eller lärarens ämbete.

Skriv gärna följande sanning i dina skrifter bredvid dessa verser: Män ordineras till ämbeten i prästadömet genom handpåläggning av dem som har myndighet.

 1. Besvara följande frågor i din studiedagbok:

  1. Varför tror du att det är nödvändigt för en man att ordineras till ett ämbete i prästadömet av någon som redan bär prästadömet?

  2. Vad betyder det för dig att prästadömets myndighet finns i kyrkan eller i din familj?

Moroni 4–5

Moroni förklarar hur sakramentet ska välsignas

Bild
 1. Tänk på sakramentets symboler och på tillfällen när du har tagit del av sakramentet. Gör sedan följande i din studiedagbok:

  1. Skriv ner en av sakramentsbönerna, för bröd eller vatten, ur minnet så gott du kan.

  2. Gå sedan igenom sakramentsbönerna (se Moroni 4:3; 5:2). Jämför dem med det du skrev under den första uppgiften. Skriv sedan om en del av sakramentsbönerna som gör mest intryck på dig och förklara varför just den delen av bönen betyder mycket för dig.

Moroni tog med bönerna som används när sakramentet välsignas i sin uppteckning därför att han tyckte att de kunde vara ”av värde” för människan ”någon gång i framtiden” (Moroni 1:4). Läs Moroni 4:1–3 och 5:1–2 och var uppmärksam på uttryck som förklarar vad sakramentsbrödet och -vattnet representerar. I vår tid använder kyrkan vatten i stället för vin under sakramentet efter en uppenbarelse till profeten Joseph Smith (se L&F 27:2).

Sammanfatta syftet med sakramentet genom att avsluta följande uttalande: Sakramentets symboler hjälper oss att minnas .

Begrunda vad Frälsarens kropp och blod betyder för dig.

Frälsarens kropps fysiska lidande, död och uppståndelse och hans intensiva andliga lidande som visades i att hans blod utgöts, gjorde det möjligt för alla människor att få förlåtelse för sina synder om de utövar tro på honom och omvänder sig. Sakramentets symboler hjälper oss att minnas Jesu Kristi försoning.

 1. Besvara en av eller båda följande frågor i din studiedagbok:

  1. Hur har du blivit hjälpt eller styrkts andligen av att begrunda Frälsarens försoning under sakramentet?

  2. Vad kan du göra för att bli bättre på att fokusera på att minnas och tänka på Frälsarens försoning under sakramentet?

Gå igenom vad du lovar att göra när du tar del av sakramentet genom att läsa Moroni 4:3 och fylla i följande uppställning:

Vad jag ingår förbund att göra

Vad jag tror det innebär att hålla den här delen av förbundet

Hur jag kan hålla den här delen av mitt förbund bättre

1.

2.

3.

Moroni 4:3 kan också lära oss att när vi trofast håller vår del av sakramentets förbund kan vi alltid ha Herrens ande hos oss.

När du läser följande ord av äldste David A. Bednar i de tolv apostlarnas kvorum, tänk då på hur du har upplevt den Helige Andens gåva på det sätt som han talar om: ”Herrens ande kan vara vår vägvisare och välsigna oss med vägledning, undervisning och andligt skydd på vår jordiska resa” (”Att vi alltid må hava hans ande hos oss”, Liahona, maj 2006, s. 31).

Begrunda Frälsarens försoning när du tar del av sakramentet på söndag. Försök hålla din del av förbundet som du identifierade i uppställningen så att du alltid kan ha Herrens ande hos dig.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat Moroni 1–5 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: