Seminariet
1 Nephi


Inledning till 1 Nephi

Varför studera den här boken?

När du studerar 1 Nephi upptäcker du att ”Herrens ömma barmhärtighet är över alla dem som han har utvalt på grund av deras tro, så att han gör dem mäktiga” (1 Nephi 1:20). Du ser till exempel hur Gud hjälpte Nephi att få tag i mässingsplåtarna så att han och hans familj skulle ha tillgång till heliga skrifter, hur Gud räddade Nephi när han blev hotad till livet, hur Gud räddade Lehi och hans folk från hungersnöd i vildmarken och från undergång på havet och förde dem till det utlovade landet i säkerhet.

Lehi och hans folk fick uppleva Guds barmhärtighet och hjälp när de höll buden. Lehi och Nephi sökte vägledning hos Gud och fick den genom skrifterna, drömmar, syner och Liahona. Nephi tog emot och skrev ner en syn av jordens historia som visade honom kraften i Guds allvetenhet. I syner fick han se Jesu Kristi framtida dop, tjänande verksamhet och korsfästelse.

När du studerar Nephis och Lehis upplevelser i den här boken kan du lära dig hur man söker och får himlens välsignelser i sitt eget liv.

Vem skrev den här boken?

Lehis son Nephi skrev den här boken som svar på Herrens befallning att han skulle föra en uppteckning över sitt folk. Nephi föddes förmodligen i eller i närheten av Jerusalem. Han bodde där under profeten Jeremias verksamhet och under kung Sidkias regering.

Nephi sökte ett personligt vittnesbörd om sin fars ord om Jerusalems förstörelse och nödvändigheten av att deras familj gav sig i väg därifrån. När han fortsatte att söka vägledning hos Herren och följa hans råd blev Nephi ett redskap i Guds hand. Han var lydig och återvände två gånger till Jerusalem med sina bröder, den första gången för att hämta mässingsplåtarna och senare för att förmå Ismaels familj att förena sig med Lehis familj i vildmarken. Med Herrens hjälp byggde Nephi fartyget som förde hans familj och andra över havet till det utlovade landet. När Lehi dog utsåg Herren Nephi till ledare över hans folk.

När och var skrevs den?

Nephi skrev den skildring som blev 1 Nephi omkring 570 f.Kr. – 30 år efter att han och hans familj hade lämnat Jerusalem (se 2 Nephi 5:28–31). Han skrev den när han bodde i Nephis land.