Seminariet
Studieavsnitt 3: Dag 2; 1 Nephi 8


Studieavsnitt 3: Dag 2

1 Nephi 8

Inledning

I 1 Nephi 8 läser vi om Lehis syn av livets träd. Han kände stor glädje när han åt av trädets frukt, vilket symboliserar försoningens välsignelser. Sedan såg han människogrupper som reagerade olika på trädet och dess frukt. För att komma i rätt stämning inför lektionen kan du gärna sjunga eller läsa en psalm om Frälsaren och hans försoning. När du sedan studerar lektionen tänk då på hur försoningen gett dig stor glädje och vad du måste göra nu och i framtiden för att få alla dess välsignelser. Fundera på vilka hinder du kan behöva övervinna för att kunna få de här välsignelserna.

1 Nephi 8:1–18

Lehi äter av frukten från livets träd och uppmanar sin familj att också göra det

Tänk på ett tillfälle när du kände att Herren älskar dig. Fundera över hur de val du gör i livet påverkar din närhet till Gud och din förmåga att känna hans kärlek. När du studerar 1 Nephi 8 var då uppmärksam på vad du kan göra och vad du inte bör göra om du vill komma Gud närmare och känna hans kärlek i rikare mått i ditt liv.

Läs 1 Nephi 8:2 och ta reda på vad Lehi upplevde i vildmarken. Läs 1 Nephi 8:5–12 och leta efter huvudsymbolen i Lehis dröm.

Bild

Efter att ha hittat huvudsymbolen skriver du några ord och uttryck som Lehi använde för att beskriva frukten i 1 Nephi 8:10–11.

Herren använder ofta välbekanta saker som symboler för att hjälpa oss att förstå eviga sanningar. För att upptäcka vad trädet och frukten i Lehis dröm symboliserar, läser du följande uttalande av äldste Neal A. Maxwell i de tolv apostlarnas kvorum: ”Livets träd … är Guds kärlek (se 1 Nephi 11:25). Guds kärlek till sina barn framstår klarast genom att han gav Jesus som vår Återlösare: ’Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son’ (Joh. 3:16). Att få del av Guds kärlek är att ta del av Jesu försoning och den befrielse och glädje den kan ge” (se ”Lärdomar av Laman och Lemuel”, Liahona, jan. 2000, s. 7).

För att du ska kunna urskilja den evangelieprincip som åskådliggörs i 1 Nephi 8:10–12 stryker du under vad Lehi gjorde med frukten i 1 Nephi 8:11 och sedan följden av det i 1 Nephi 8:12. Tänk på hur du skulle kunna få ”äta av” försoningens frukt liksom Lehi ”åt av” frukten.

Lehis upplevelse visar följande: att komma till Jesus Kristus och få del av försoningen ger lycka och glädje.

 1. Besvara följande fråga i din studiedagbok: När har Frälsarens försoning gett dig lycka och glädje i livet?

Begrunda varför vi liksom Lehi bör önska att vår familj och våra vänner ska få uppleva försoningens välsignelser efter att vi själva fått uppleva dem. Läs 1 Nephi 8:3–4, 13–18 och var uppmärksam på hur Lehis familj reagerade på Lehis inbjudan att komma och äta av frukten från livets träd.

Vi kan inte avgöra om andra ska välja att få del av Guds kärlek. Men i likhet med Lehi kan vi inbjuda och uppmuntra dem. Fundera på hur du skulle kunna inbjuda och uppmuntra någon du känner att komma till Kristus och ta emot hans försonings välsignelser.

1 Nephi 8:19–35

Lehi ser någras framgång och andras misslyckande när de går mot livets träd och äter av frukten

Senare i 1 Nephi kommer du att läsa om hur Nephi också fick se synen av livets träd. Han skrev vad de olika symbolerna i synen betyder. Använd följande uppställning för att hitta symbolerna och deras uttydning. Utforska skrifterna för att utföra följande uppgift. Du har redan studerat och lärt dig uttydningen av de två första symbolerna.

Symbol i Lehis dröm

Uttydning av symbolen som uppenbarades för Nephi

Trädet (se 1 Nephi 8:10; kallas livets träd i 1 Nephi 15:22)

Guds kärlek (se 1 Nephi 11:25)

Trädets frukt (se 1 Nephi 8:10–12)

Den största av alla Guds gåvor – Jesu Kristi försonings välsignelser (se 1 Nephi 15:36)

Floden med (orent) vatten (se 1 Nephi 8:13)

(se 1 Nephi 12:16; 15:27)

Ledstången av järn (se 1 Nephi 8:19)

(se 1 Nephi 11:25; 15:23–24)

Mörkrets dimma (se 1 Nephi 8:23)

(se 1 Nephi 12:17)

Den stora och rymliga byggnaden (se 1 Nephi 8:26)

(se 1 Nephi 11:36; 12:18)

Det kan vara till stor hjälp att markera i dina skrifter och skriva uttydningen av varje symbol (svaren i den högra kolumnen i uppställningen ovan) bredvid versen eller verserna där symbolen nämns (verserna i den vänstra kolumnen i uppställningen).

När du läser följande yttrande av president Boyd K. Packer i de tolv apostlarnas kvorum stryk då under vad han sade om varför det är så viktigt att vi studerar Lehis dröm:

”Du kanske tror att Lehis dröm eller syn inte har någon särskild betydelse för dig, men det har den. Du finns med i den. Vi finns alla med i den …

Lehis dröm eller syn … inbegriper allt som en ung sista dagars helig behöver för att förstå livets prövning” (”Hitta dig själv i Lehis dröm”, Liahona, aug. 2010, s. 28).

När du studerar resten av 1 Nephi 8 fundera då på hur det du lär dig hjälper dig ”förstå livets prövning”. Läs 1 Nephi 8:21–33 och ta reda på hur floden, mörkrets dimma och den stora och rymliga byggnaden hindrade människor i Lehis dröm från att äta eller njuta av frukten från livets träd. Fundera på att markera nyckelord och nyckeluttryck i dina skrifter som syftar på dessa hinder och hur de påverkade människor.

Vad skulle hindren som Lehi såg kunna utgöras av i vårt liv nu? Stryk under något (eller några) av följande hinder som du sett hindra någon från att komma till Frälsaren och vara lycklig: pornografi, önskan att vara populär, missbruk, själviskhet, girighet, avund, att inte bry sig om att be och studera skrifterna, ett omåttligt användande av underhållningsmedier, omåttligt intresse för idrott eller andra aktiviteter, oärlighet, att göra det som alla andra gör. Tänk på några andra nutida exempel på sådana hinder.

Följande evangelieprincip sammanfattar vad du lär dig när du studerar hindren i 1 Nephi 8:21–33: Högmod, världslighet och att ge efter för frestelser kan hindra oss från att få försoningens välsignelser.

 1. Skriv ner ovanstående sammanfattning i din studiedagbok och dina känslor i fråga om dess sanning och hur du kan tillämpa den i ditt liv.

Begrunda huruvida världens orenhet och högmod och Satans frestelser kanske hämmar din andliga utveckling.

Utforska 1 Nephi 8:21–33 på nytt. Den här gången letar du efter svar på följande frågor:

 • På vilket sätt var ledstången av järn (Guds ord – bland annat skrifterna, profeters och andra inspirerade kyrkoledares ord, personlig uppenbarelse) – väsentlig för dem som lyckades äta av frukten?

 • Vilket uttryck i 1 Nephi 8:30 beskriver vad vi måste göra för att Guds ord ska kunna leda oss till livets träd i säkerhet?

 1. Skriv i din studiedagbok hur Guds ord kan leda oss och bevara oss för frestelser.

De här verserna undervisar om följande evangelieprinciper: Om vi håller fast vid Guds ord så hjälper det oss att övervinna frestelser och världslig påverkan. Att hålla fast vid Guds ord hjälper oss att komma Herren närmare och få försoningens välsignelser.

 1. För att du ska kunna se bevis i ditt liv på de här principerna besvarar du en av följande frågor eller båda i din studiedagbok:

  1. När har Guds ord väglett dig och bevarat dig för frestelser, högmod eller världslighet?

  2. När har Guds ord hjälpt dig att komma Frälsaren närmare?

Lehi förmanade sina barn ”med en ömsint förälders hela känsla att de skulle hörsamma hans ord” (1 Nephi 8:37). Lehi ville att de skulle få uppleva Guds kärlek och den glädje som Jesu Kristi försonings välsignelser ger, liksom han hade gjort.

 1. Skriv ett mål i din studiedagbok om hur du ska förbättra ditt studium av Guds ord.

När du följer och håller fast vid Guds ord kan du övervinna hinder som annars skulle hindra dig från att ta del av försoningen och få sann glädje.

 1. Skriv följande i din studiedagbok efter dagens uppgifter:

  Jag har studerat 1 Nephi 8 och blev klar med lektionen den (datum).

  Ytterligare frågor, tankar och insikter som jag vill berätta om för min lärare: