Seminariet
Mormons ord


Inledning till Mormons ord

Varför studera den här boken?

Genom att studera Mormons ord kan du få större tro på att ”Herren vet allt” (Mormons ord 1:7) och att han leder sina tjänare att genomföra hans avsikter. Som historisk redogörelse utgör boken en länk mellan Nephis mindre plåtar (1 Nephi–Omni) och Mormons sammandrag av Nephis större plåtar (Mosiah–4 Nephi). Mormons ord kan hjälpa dig att få en klarare uppfattning om vilka uppteckningar Mormon förkortade när han sammanställde Mormons bok. De gör dig också bekant med kung Benjamins tro och insats.

Vem skrev den här boken?

Mormon skrev den här boken. Han var profet och upptecknare, han gjorde ett sammandrag av Mormons bok och sammanställde den. Mormons bok är uppkallad efter honom. Han var också en nephitisk härförare och en rättfärdig far. Profeten Moroni var hans son.

När och var skrevs den?

Mormon skrev den här boken omkring 385 e.Kr. efter att ha ”bevittnat nästan hela [sitt] folks, nephiternas, undergång” (Mormons ord 1:1). Mormon nämnde inte var han befann sig när han skrev boken.