Seminariet
Jarom


Inledning till Jarom

Varför studera den här boken?

När du studerar Jaroms bok ser du att Gud håller sitt löfte att välsigna dem som håller hans bud. Du får också kunskap om nephitiska kungars, profeters, lärares och prästers strävan på Jaroms tid att hjälpa folket att omvända sig och undgå förintelse.

Vem skrev den här boken?

Enos son Jarom skrev den här boken. Liksom sin far – och liksom sin farfar Jakob och farfarsfar Lehi – hade Jarom profetians och uppenbarelsens ande (se Jarom 1:2). När han hade avslutat sin uppteckning överlämnade han Nephis mindre plåtar till sin son Omni.

När och var skrevs den?

Jaroms bok omfattar cirka 59 år, från omkring 420 till 361 f.Kr. (se Enos 1:25; Jarom 1:13). Den skrevs i Nephis land.