Писания
Учение и Завети 25


Раздел 25

Откровение, дадено чрез Джозеф Смит, Пророка, в Хармони, щата Пенсилвания, през юли 1830 г. (History of the Church, 1:103–104). (Виж заглавието към раздел 24). Това откровение изявява волята на Господ за Ема Смит, съпругата на Пророка.

1–6, Ема Смит, една избрана жена, е призована да подпомага и утешава съпруга си; 7–11, Тя е призована също да записва, да разяснява писания и да избира химни; 12–14, Песента на праведните е молитва към Господа; 15–16, Принципите на подчинение в това откровение са приложими за всички.

1 Вслушай се в гласа на Господа твоя Бог, докато Аз говоря на теб, Ема Смит, дъще Моя, защото истина ти казвам, всички онези, които априемат Моето евангелие, са синове и дъщери в Моето бцарство.

2 Откровение ти давам относно волята Ми; и ако ти си вярна и аходиш в пътеките на бдобродетелта пред Мен, Аз ще запазя живота ти и ти ще получиш внаследство в Сион.

3 Ето, твоите агрехове са ти простени и ти си една избрана жена, която Аз съм бпризовал.

4 Не роптай заради нещата, които не си видяла, защото не са дадени на теб и на света, което е според Моята мъдрост в едно идно време.

5 И службата на твоето призвание ще бъде за аутешаване на Моя служител Джозеф Смит-младши, твоя съпруг, в неговите страдания, с успокоителни слова в дух на кротост.

6 И ти ще се движиш с него по времето на неговото движение и ще му бъдеш писар, когато няма никой за негов писар, та да може да изпратя служителя Си Оливър Каудъри, където пожелая.

7 И ти ще бъдеш апоставена под неговата ръка да разясняваш писания и да увещаваш църквата, според както ще ти бъде дадено от Моя Дух.

8 Защото той ще положи аръцете си на тебе и ти ще получиш Светия Дух, и твоето време ще бъде отдадено за писане и за научаване на много неща.

9 И не трябва да се страхуваш, защото твоят съпруг ще те подкрепя в църквата, защото за тях е неговото апризвание, та всички неща да могат да им бъдат бразкрити, всичко, което Аз поискам, според вярата им.

10 И истина ти казвам, че ти трябва да оставиш настрана анещата от този бсвят и да втърсиш нещата от един по-добър.

11 И ще ти бъде дадено също да направиш подбор на свещени ахимни, според както ще ти се даде, което е приятно за Мен да ги има в Моята църква.

12 Защото душата Ми се наслаждава на апесента на бсърцето; да, песента на праведните е молитва към Мен и на нея ще бъде отговорено с благословия върху главите им.

13 Затова издигни сърцето си и ликувай, и се придържай към заветите, които си сключила.

14 Продължавай в дух на акротост и се пази от бгордост. Нека душата ти се наслаждава на твоя съпруг и на славата, която ще дойде върху него.

15 Спазвай заповедите Ми постоянно и акорона от бправедност ти ще получиш. Но ако не правиш това, там, където съм Аз, ти вне може да дойдеш.

16 И истина, истина ти казвам, че това е Моят аглас към всички. Амин.