Помощни материали за изучаване
Праведен, праведност
назад напред

Праведен, праведност

Да бъдеш справедлив, свят, добродетелен, правдив; действащ в послушание към Божиите заповеди; избягващ греха.