Помощни материали за изучаване
Дявол
назад напред

Дявол

Сатана. Дяволът е враг на праведността и на онези, които искат да следват Божията воля. В действителност той е духовен син на Бога и някога е бил ангел с власт в присъствието на Бога (Исаия 14:12; 2 Не. 2:17). В доземния живот, обаче, той се разбунтувал и убедил една трета от духовните чеда на Отца да се разбунтуват заедно с него (У. и З. 29:36; Моисей 4:1–4; Авраам 3:27–28). Те били изгонени от небесата, като им била отказана възможността да получат смъртни тела и да изживеят смъртен живот, поради което ще бъдат прокълнати завинаги. Откакто дяволът е изгонен от небесата, той постоянно търси възможност да заблуди всички мъже и жени и да ги отдалечи от Божието дело, за да направи цялото човечество толкова окаяно, колкото е и самият той (Откр. 12:9; 2 Не. 2:27; 9:8–9).

Църквата на дявола

Всяка нечестива и светска организация на земята, която изопачава чистото и съвършено Евангелие и се бори срещу Агнеца Божий.